Beste vrienden,

De leden van onze Vlaamse Club hadden zich van het jubileumjaar beslist iets anders voorgesteld. We hadden ons zonder enige twijfel meer in het algemeen van 2020 iets totaal anders voorgesteld. Covid-19 heeft er anders over beslist.

Net als jullie allemaal volgen we de evolutie op de voet. We merken en voelen allemaal hoe deze pandemie zowel voor ons gezin, onze familie, onze vrienden en kennissen en onszelf een impact heeft op alle aspecten van het leven: gezondheid, werk, financieel, enz.

Jullie kunnen er vast op aan dat het bestuur van jullie VCL zeer begaan is met de materiële en mentale situatie van elk van jullie. Onze club staat niet voor niks voor vriendschap, solidariteit, medeleven en andere diepmenselijke waarden.

De VCL sluit zich aan bij de terecht dringende oproepen van artsen en andere zorgverstrekkers, virologen, immunologen en onderzoekers, en van onze overheden. Laten we hun goede raad en instructies niet in de wind slaan. Alleen op die manier kunnen we deze wereldomvattende sanitaire, economische en maatschappelijke crisis overwinnen.

Geef de quarantaineblues geen kans en neem ‘ns vaker contact op met familie en vrienden om elkaar een hart onder de riem te steken. De sociale media kunnen zo de rol en de betekenis krijgen waarvoor ze eigenlijk zouden moeten dienen.

In de hoop dat we binnenkort onze activiteit opnieuw kunnen opstarten, geef ik jullie nog de volgende oproep mee: draag goed zorg voor jezelf en voor de anderen!

Fred de Corte, voorzitter, namens het bestuur

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

 Room Sponsor  Multi Media Sponsor