Mededeling van de Belgische ambassade

Prijs Christoffel Plantin voor 2020
in de sector “Wetenschappen”

De “Christoffel Plantin Prijs” wordt ieder jaar aan een medeburger toegekend waarvan de actie in het humanitaire, artistieke of culturele veld in het buitenland opmerkelijk is. Deze prijs is bestemd voor Belgen die in het buitenland verblijven.

Zoals elk jaar deelt het FONDS CHRISTOFFEL PLANTIN v.z.w. u de openstelling mee van de oproep tot kandidatuurstellingen voor de “Christoffel Plantin prijs” anno 2020. In 2020 komt de sector van de wetenschappen aan de beurt. De prijs bedraagt 20.000,00 €. De kandidaturen moeten ingediend worden vóór 31 mei 2020. De prijs zal uitgereikt worden door mevrouw Cathy Berx, Gouverneur van de Provincie Antwerpen, ter gelegenheid van een plenaire zitting in de loop van de maand oktober 2020.

Deelnemingsvoorwaarden :

  •  de Belgische nationaliteit bezitten,
  •  verblijven in het buitenland,
  •  uitmunten in de sector van de cultuur,
  •  in België weinig bekendheid kennen,
  •  de aandacht van onze landgenoten verdienen,
  •  dossier opstellen in de Nederlandse, Franse of Engelse taal.

Voor meer informatie gelieve onze website www.christoffelplantinfonds.be te raadplegen. De dossiers kunnen rechtstreeks ingediend worden per post of per e-mail.

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

 Room Sponsor  Multi Media Sponsor