Afterwork Drink
Uitgesteld: 10 september om 18u00

Activiteit van de Vlaamse Club Luxemburg

Toen we deze activiteit planden was de lock-down net gedaan en keken we vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Helaas, de mini tweede golf heeft er anders over beslist. We vinden het nu niet verantwoord om al op 10 september zo'n evenement te organiseren. We stellen deze activiteit uit naar een latere datum.

De zomer is bijna voorbij. Een ideaal moment om elkaar terug te zien en ervaringen in de vakantie uit te wisselen en plannen te maken voor de rest van het jaar. Dit is een netwerking opportuniteit voor alle Nederlandstaligen in Luxemburg.

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

 Room Sponsor  Multi Media Sponsor