De ontmoetingsplaats voor Vlamingen die in het Groothertogdom Luxemburg of nabije omgeving wonen of werken.

Algemene ledenvergadering
02 oktober 2020 om 19u30
Online vergadering

"Het is ronduit fantastisch wat de club gepresteerd heeft in coronatijden"  (Sic)

We zijn fier op wat we in ons jubileumjaar, maar ook crisisjaar, hebben gerealiseerd. Van oktober 2019 tot oktober 2020 schreven meer dan 840 deelnemers zich in voor de activiteiten van de VCL. Een keer per jaar reviewen we onze werking. Dit doen we op de Algemene Ledenvergadering. Dit jaar gaat de vergadering online door. We zouden het appreciëren mocht je erbij zijn. 

Schrijf je hieronder in. Nadat je bent ingeschreven ontvang je van ons voor de vergadering  alle documenten waarover moet worden gestemd. Om aan onze legale verplichtingen te voldoen zullen we je ook vragen een ‘aanwezigheidslijst’ te ondertekenen, te scannen/fotograferen en ons terug te sturen.  
 
We rekenen op je. Om deze activiteit te laten slagen hebben we je echt nodig. Na de vergadering gaat de nieuwe bestuursploeg meteen aan de slag om onze werking in 2020-2021 nog beter te maken. Het etentje dat we normaal organiseren ter gelegenheid van de ALV houd je van ons tegoed.  

De toegangssleutels voor de vergadering ontvang je na je inschrijving.

Agenda

Dit is de agenda van de vergadering:

 1. Welkomstwoord van de voorzitter 
 2. Aanwijzing van twee stemopnemers
 3. Goedkeuring ontwerpagenda
 4. Activiteitenverslag en ledenbestand
 5. Voorstelling van de rekeningen en de financiële situatie: Penningmeester
 6. Verslag van de kascommissarissen
 7. Aanstelling kascommissarissen 2020-2021
 8. Verslag van de webmaster over de online communicatie
 9. Vragen over de vorige agendapunten
 10. Kwijting van de Raad van Bestuur
 11. Programma-intenties volgend activiteitenjaar
 12. Voorstelling ontslagnemende bestuursleden en kandidaat-leden
 13. Verkiezing nieuw bestuur
 14. Rondvraag
 15. Sluiting Algemene Ledenvergadering

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

   Multi Media Sponsor