De ontmoetingsplaats voor Vlamingen die in het Groothertogdom Luxemburg of nabije omgeving wonen of werken.

Tentoonstelling: Sleep
Leen Van Bogaert

30 juni tot 30 juli 2022
Fellner Contemporary, 2a Rue Wiltheim, L-2733 Luxembourg

Leen Van Bogaert is getalenteerd kunstenaar en lid van de Vlaamse Club. Leen stelt tentoon van 30 juni tot 30 juli in Luxemburg. Leen is aanwezig in de galerie op de zaterdagnamiddag (behalve op 9 juli).

”Wie naar een geschilderd portret kijkt, zoekt vaak naar een gelijkenis, een connectie, een aanwezigheid, een blik,… In de reeks geschilderde portretten van slapenden die ik bij Fellner Contemporary tentoonstel, ben ik op zoek gegaan naar iets anders: de naar binnen gekeerde blik, de afwezigheid, de de-connectie, het moment van de totale overgave aan de slaap. Daarnaast kunt u bij Fellner Contemporary nog meer werk van mij zien. Niet alleen een andere, bijzondere soort van portretten, namelijk van handen, die in al hun expressiviteit een beeld tonen van hun eigenaar, maar ook een uitbundig portret van de zee. In deze zoektocht ben ik trouw gebleven aan mijn kleurenpalet en schilderstijl: getemperde, soms verrassende kleuren en spontane, snelle toetsen en penseelstreken.”

   Multi Media Sponsor 

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.