De ontmoetingsplaats voor Vlamingen die in het Groothertogdom Luxemburg of nabije omgeving wonen of werken.

Europa en China: de zoektocht naar een meer evenwichtige relatie

Mevr. Annemie Turtelboom, Lid van de Europese Rekenkamer
22 maart 2021 om 20u00
Online VCLzoomCAFE

Schitterend overzicht van de commerciële en economische relatie tussen EU en China

Mevrouw Annemie Turtelboom is de Belgische vertegenwoordiger bij het European Court of Auditors in Luxemburg. 

De relatie tussen Europa en China is niet steeds evenwichtig. Hoe pakken we dit aan? Wat kunnen we doen om in de toekomst een meer evenwichtige relatie op te bouwen. 

Wie is Annemie Turtelboom

Annemie Turtelboom begon haar politieke carrière als lid van het Belgische federale parlement (2003-2007), nadat ze 10 jaar als docent marketing in Leuven had lesgegeven. Zij was minister van Migratie (2008-2009) en minister van Binnenlandse Zaken (2009-2012) in de Belgische federale regering. Daarna was zij minister van Justitie (2012-2014), waar zij toezag op de troonsafstand van Albert II, Koning der Belgen, en de investituur van Koning Filip. Tijdens deze functies vertegenwoordigde zij het Koninkrijk België in de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU, waarvan zij in 2010 voorzitter was.

Na vice-eerste minister en minister van Begroting, Financiën en Energie te zijn geweest in de Vlaamse Vlaamse regering (2014-2016), keerde ze terug naar het Belgische federale parlement, waar ze een actief lid was van de Commissie Buitenlandse Zaken tot april 2018. 

Praktisch

  • Maandag 22 maart 2021 om 20u00
  • Online in het VCLzoomCAFE. Deelnemers krijgen enkele dagen voor de lezing de toegangscodes toegestuurd.
  • Prijs: gratis voor leden. Niet-leden 7 EURO. 

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

   Multi Media Sponsor