De ontmoetingsplaats voor Vlamingen die in het Groothertogdom Luxemburg of nabije omgeving wonen of werken.

Oproep aan alle leden van de Vlaamse Club
Keur de adreswijziging goed

Concreet gaat het om volgend voorstel tot wijziging: 

De maatschappelijke zetel wordt met onmiddellijke ingang verplaatst naar  

p/a 40, Domaine Brameschhof, L- 8290 Kehlen.  

Zoals u kunt zien is de Vlaamse Club een “asbl” en dat brengt een aantal verplichtingen met zich mee. 

Recent zijn er een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen in Luxemburg van kracht, die ons verplichten om als “asbl” onze statuten aan te passen. Die aanpassing kan enkel en alleen door de goedkeuring ervan door onze leden. Vandaar deze oproep ons hierbij te helpen door uw stem uit te brengen. Opgelet doe dit aub graag zo snel mogelijk en in ieder geval VOOR de algemene ledenvergadering van 7 oktober waarvoor je je hier ook kunt inschrijven.   

Vul het formulier hieronder in om je stem uit te brengen. Onder de deelnemers worden er een aantal prijzen verloot … Dus zeker stemmen !!!

Stem hieronder

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.


 

 

  RR Interieur      Bubbles PartnerMulti Media Partner 

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.