De ontmoetingsplaats voor Vlamingen die in het Groothertogdom Luxemburg of nabije omgeving wonen of werken.


Dit zijn we: De Vlaamse Club Luxemburg

De Vlaamse Club Luxemburg is de ontmoetingsplaats voor Vlamingen die in het Groothertogdom Luxemburg of nabije omgeving wonen of werken.

De Club verzorgt het contact met Nederlandstaligen en met allen die belangstelling hebben voor de Nederlandse taal of de Vlaamse cultuur. De Vlaamse Club Luxemburg organiseert sociale, culturele, recreatieve, sportieve en andere activiteiten, met bijzondere aandacht voor het Vlaams karakter doch zonder de andere culturen uit het oog te verliezen. De Vlaamse Club draagt zo zijn steentje bij tot het sociale netwerk van het multiculturele Luxemburg. Ben je net aangekomen in Luxemburg ? Meld je dan aan als lid van de VCL en maak deel uit van een vriendenclub. De Vlaamse Club Luxemburg stelt zich op politiek, religieus en moreel vlak neutraal op.

English

The Flemish Club Luxembourg is the meeting place for Flemish people living in the Grand Duchy of Luxembourg and its surroundings (e.g. Arlon or Trier). The Club maintains contact with Dutch speakers and all those interested in the Dutch language or Flemish culture. The Flemish Club Luxembourg organises social, cultural, recreational, sporting and other activities, with special attention to the Flemish character but without losing sight of other cultures. The Flemish Club thus contributes to the social network of multicultural Luxembourg. Have you just arrived in Luxembourg ? Sign up as a member of the VCL and be part of a friends club. The Flemish Club Luxembourg is politically, religiously and morally neutral.

Français

Le Club Flamand Luxembourg est le lieu de rencontre pour les Flamands résidant au Grand-Duché de Luxembourg et dans ses environs (par exemple Arlon ou Trèves). Le Club entretient des contacts avec les néerlandophones et tous ceux qui s'intéressent à la langue néerlandaise ou à la culture flamande. Le Club Flamand Luxembourg organise des activités sociales, culturelles, récréatives, sportives et autres, en accordant une attention particulière au caractère flamand mais sans perdre de vue les autres cultures. Le Club Flamand contribue ainsi au réseau social du Luxembourg multiculturel. Vous venez d'arriver au Luxembourg ? Inscrivez-vous en tant que membre de la VCL et faites partie d'un club d'amis. Le Club Flamand Luxembourg est politiquement, religieusement et moralement neutre.

Deutsch

Der Flämische Club Luxemburg ist der Treffpunkt für die Flämische Bevölkerung des Großherzogtums Luxemburg und seiner Umgebung (z.B. Arlon oder Trier). Der Club pflegt den Kontakt zu niederländischsprachigen Personen und allen, die sich für die niederländische Sprache oder die flämische Kultur interessieren. Der Flämische Club Luxemburg organisiert soziale, kulturelle, Freizeit-, Sport- und andere Aktivitäten, wobei dem flämischen Charakter besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, ohne jedoch andere Kulturen aus den Augen zu verlieren. Der Flämische Club trägt damit zum sozialen Netzwerk des multikulturellen Luxemburg bei. Sind Sie gerade in Luxemburg angekommen? Registriere dich als Mitglied des VCL und werde Teil eines Freundesclubs. Der Flämische Club Luxemburg ist politisch, religiös und moralisch neutral.

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

   Multi Media Sponsor