Enquête van de Vlaamse Club Luxemburg
Hoera, in 2020 bestaat de Vlaamse Club Luxemburg 40 jaar!

Vertel ons wat je van de Vlaamse Club Luxemburg verwacht en vul onze korte enquête in. Wij zijn ook bijzonder geïnteresseerd in de feedback van de leden of niet-leden die zelden of nooit aan onze activiteiten deelnemen. Wat verwacht jij van een Vlaamse Club Luxemburg?    

Deze enquête vraagt echt niet meer dan vijf minuten van jouw tijd. Ze bestaat slechts uit deze pagina. Als je onderaan op deze pagina op 'submit' drukt ben je er meteen vanaf. 

Deze enquête bestaat uit vier korte delen:

  • Wie ben je?
  • Wat is je mening over de activiteiten van de Vlaamse Club?
  • Welke activiteiten zijn voor jou belangrijk?
  • Hoe moeten we de 40ste verjaardag van de club vieren?


Deel 1: Wie ben ik


Deel 2: Jij en de Vlaamse Club Luxemburg

Welke opmerkingen wil je maken over de werking van de Vlaamse Club Luxemburg. Wat kunnen we doen om de werking nog te verbeteren en de uitstraling van de Vlaamse Club te verhogen? 


Deel 3: Wat verwacht je van de Vlaamse Club Luxemburg

Geef de categorieën hieronder een score van 0 tot 9. "0" betekent niet belangrijk, "9" betekent zeer belangrijk. Je score moet niet uniek zijn. Je kunt meerdere categorieën een zelfde cijfer geven. Je hoeft ook niet alle categorieën een score te geven. De categorieën in deze lijst staan in een willekeurige volgorde.  

Welke suggesties zou je willen maken? Welke activiteiten moeten we organiseren?


Deel 4: Hoe wil je samen met ons de 40ste verjaardag van de VCL vieren

De Vlaamse Club werd opgericht op 25 februari 1980. In 2020 bestaat de Club 40 jaar. Hoe kunnen we dit best vieren? 

Hoe vind jij dat we onze verjaardag moeten vieren? Welke specifieke verjaardagsactiviteiten wil je suggereren? Heb je suggesties hoe we aan structurele financiële ondersteuning kunnen komen? 

Tot slot, je kunt ons helpen. Ken je Vlamingen of Nederlandstaligen in je omgeving die nog geen lid zijn van de VCL of die onze nieuwsbrief nog niet ontvangen? Laat ze contact maken met of lid worden van de VCL. Nodig ze uit onze nieuwsbrief te ontvangen en nodig ze uit op een activiteit van de VCL.

 


Hartelijk dank voor je input. Je feedback wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alle velden zijn optioneel. Als je je feedback anoniem verzendt ontvang je van ons geen e-mail met bevestiging van ontvangst. We hopen dat we je binnenkort nog eens op een van onze activiteiten kunnen begroeten.

Onder de deelnemers zullen we enkele extra drankbonnen op een van onze volgende recepties verloten. Ook als je anoniem deelneemt kun je winnen. Als je deelneemt tonen krijg je een deelnemingsnummer en een timestamp. Noteer dit nummer en de timestamp. De winnaars zijn de personen met het getrokken deelnemingsnummer die ons de bijhorende timestamp kunnen meedelen.

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

 Room Sponsor  Multi Media Sponsor