De ontmoetingsplaats voor Vlamingen die in het Groothertogdom Luxemburg of nabije omgeving wonen of werken.

Foto's: Geleid bezoek aan de tentoonstelling If Then Else
1 december 2019 om 14u00
Casino Luxembourg

"Op een grijze zondagnamiddag eerst je verbeelding uitdagen en daarna een koffie met uitzicht op de kerstmarkt om terug tot rust te komen."

IF THEN ELSE... Dat doet mij terugdenken aan de eerste informaticalessen waarbij we een flowchart moesten tekenen met potlood en mal, waar is de tijd gebleven... ? Toch kun je IF THEN ELSE ook op een andere manier bekijken. Leg je kunstbril maar klaar en ontdek de artistieke zijde ervan. Geleid bezoek op zondag 1 december. Vergeet je niet in te schrijven.

Bekijk direct in een Google Photo Album: hier.

LAb[au] is een kunstenaarscollectief gevestigd in Brussel, bestaande uit Manuel Abendroth, Jérôme Decock en Els Vermang. Hun artistieke benadering bestaat erin de relatie tussen kunst en taal in vraag te stellen, niet alleen door woorden of andere vormen van gecodeerde talen - semantiek - maar ook door tekens - semiotiek. LAb[au] formuleert daarom een linguïstische benadering die de informatie- en communicatiewetenschappen in het domein van de kunst toepast.
De titel van de tentoonstelling If Then Else is een uitdrukking van de programmeerlogica, een voorwaardelijke verklaring die haar oorsprong vindt in de filosofie van de taal. Deze linguïstische redenering maakt het dus mogelijk om algoritmische logica en conceptueel denken - die in feite de kern van de tentoonstelling vormen - met elkaar te verbinden. Naast de expositie in het casino heeft het collectief ook een permanent werk, Zäit Wuert, gemaakt voor de gevel van het kunstcentrum.
 
We bezoeken deze tentoonstelling met een gids. De rondleiding is in het Frans.
 

Praktisch:

  • We spreken af op zondag 1 december om 13u45 (de rondleiding begint om 14u00 stipt!) in het Casino Luxembourg.
  • Uw bijdrage bedraagt slechts 5 EURO. Na de rondleiding trakteert de VCL nog met een drankje. 

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

   Multi Media Sponsor