Niets is eenvoudiger dan lid worden van de Vlaamse Club Luxemburg. Vervolledig het formulier met naam en adres en stort het lidgeld op bankrekening BIL LU28 0023 1888 7085 7800 (BIC : BILLLULL). Het lidgeld bedraagt 24 € voor gezinnen en 17 € voor individuele leden. Als lid hebt u toegang tot activiteiten die enkel voor onze leden toegankelijk zijn, ontvangt U de elektronische nieuwsbrief (het e-Leeuwke) en u hebt voorrang en voordelige toegangsprijs op al onze activiteiten. Uw lidmaatschap geldt steeds voor het huidige kalenderjaar. 


Deel 1: Wie bent u?

De woonplaats gegevens zullen uitstluitend gebruikt worden om evenementen beter af te stemmen op de locaties van onze leden. 


Deel 2: Wat wenst u? 


Welke informatie of opmerkingen omtrent uw inschrijving wenst u ons nog mee te delen? 

Hieronder bevestigt u dat uw aanmelding als lid pas definitief is na de betaling van het lidgeld. 

 

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

 Room Sponsor  Multi Media Sponsor