De ontmoetingsplaats voor Vlamingen die in het Groothertogdom Luxemburg of nabije omgeving wonen of werken.

Foto's: Conferentie - De meerwaarde van de EU voor de burger
Door Prof. Koen Lenaerts, President van het Hof van Justitie van de Europese Unie

dinsdag 27 februari 2024, deuren 18u30, conferentie 19u30.
Spuerkeess (19, avenue de la Liberté, 1160 Luxembourg)

Topkwaliteit qua spreker, inhoud, organisatie en locatie; zeer verrijkend en instructief.

    

Bekijk de foto's in een Google Photo Album: hier.

Deze videos werden op de avond vertoond

Dit was de activiteit

Naar aanleiding van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de tentoonstelling ‘European Love’ van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Delphine van Saksen-Coburg, prinses van België nodigt de Vlaamse Club U uit op een conferentie door Prof. Koen Lenaerts, President van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Mevr. Anne Calteux - Head of Representation at Representation of EU Commission to Luxembourg zal spreken over 'een activiteitenbalans van en een toekomstperspectief voor de Europese Commissie'. 

Over deze conferentie

Professor Koen Lenaerts zal tijdens deze conferentie ingaan op het onderwerp "De meerwaarde van de Europese Unie voor de burger".

Mevr. Anne Calteux - Head of Representation at Representation of EU Commission to Luxembourg zal spreken over 'een activiteitenbilans van en een toekomstperspectief voor de Europese Commissie inhouden, met nadruk op de rechtsstaat binnen en buiten de EU'.

Over Prof. Koen Lenaerts

Koen Lenaerts, geboren in 1954 te Mortsel (België), behaalde in 1977 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) alvorens zijn studie voort te zetten aan Harvard University (Harvard-universiteit te Cambridge, Verenigde Staten). Daar behaalde hij in 1978 een Master of Laws en in 1979 een Master of Public Administration. Na zijn terugkeer naar de Katholieke Universiteit Leuven promoveerde hij in 1982 tot doctor in de rechtsgeleerdheid.

Hij begon zijn professionele loopbaan aan diezelfde universiteit, waar hij in 1979 werd aangesteld als assistent en in 1983 benoemd tot hoogleraar Europees recht. Tijdens zijn academische loopbaan doceerde hij ook aan het Europacollege te Brugge (België) (1984-1989) en was hij gasthoogleraar aan Harvard Law School (rechtenfaculteit van Harvard University) (1989).

Koen Lenaerts trad in 1984 in dienst van het Hof van Justitie als referendaris van rechter René Joliet, een functie die hij bekleedde tot 1985. Van 1986 tot 1989 was hij werkzaam als advocaat aan de balie van Brussel.

Hij werd benoemd tot rechter in het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (thans Europese Unie) op 25 september 1989, de dag waarop deze nieuw opgerichte rechterlijke instantie werd geïnstalleerd. Hij was meer dan veertien jaar rechter in het Gerecht, voordat hij op 7 oktober 2003 werd benoemd tot rechter in het Hof van Justitie van de Europese Unie. Van 9 oktober 2006 tot 8 oktober 2012 was hij door zijn ambtgenoten voor twee opeenvolgende termijnen verkozen tot kamerpresident en vervolgens, vanaf 9 oktober 2012, tot vicepresident van het Hof van Justitie.

Op 8 oktober 2015 werd hij verkozen tot president van het Hof van Justitie. Hij bekleedt deze functie tot op heden.

(Bron: CURIA - Presentatie van de leden - Hof van Justitie van de Europese Unie (europa.eu))

Praktisch:

  • De Conferentie gaat door in de gebouwen van de Spuerkees, 19, avenue de la Liberté, 1160 Luxembourg, Groot-Hertogdom Luxemburg.
  • 18u30 deuren open
  • 18u30 tot 19u00 mogelijkheid tot bezoek aan de tentoonstelling
  • 19u30 begin van de conferentie
  • 21u15 einde voordracht verderzetting receptie
  • 22u00 einde van de receptie
  • Deelname is gratis voor leden, niet leden betalen 17 EURO per persoon. 
  • Aangezien de deelnemers een brede Europese achtergrond hebben, zal deze conferentie plaatsvinden in het Frans.

                Bubbles PartnerMulti Media Partner 

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.