De ontmoetingsplaats voor Vlamingen die in het Groothertogdom Luxemburg of nabije omgeving wonen of werken.

Uitnodiging - Buitengewone Algemene Vergadering

19 juni 2023 om 19:00
Campus Contern, 19 Rue Edmond Reuter , L-5326 Contern.

Geachte leden van de Vlaamse Club,
Beste vrienden,

Hierbij willen we u namens het bestuur van de Vlaamse Club graag uitnodigen voor een buitengewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op maandag 5 juni om 19:00u in Campus Contern, 19 Rue Edmond Reuter , L-5326  Contern. We organiseren deze buitengewone algemene vergadering om de statuten van de Vlaamse Club aan te passen. Dit is noodzakelijk na een recente wijziging in de wetgeving, en we willen van de gelegenheid gebruik maken om de statuten op te frissen en aan te passen aan de huidige tijdsgeest.

Deze vergadering gaat enkel door als het quorum op de vergadering van 5 juni niet is bereikt.

Volgens de wet moet minimaal 50% van de stemgerechtigde leden[1] aanwezig zijn tijdens de buitengewone algemene vergadering. Als dit quorum op 5 juni niet wordt bereikt, zal er een tweede vergadering plaatsvinden op maandag 19 juni op hetzelfde uur en dezelfde plaats. Tijdens deze tweede vergadering kunnen de nieuwe statuten goedgekeurd worden, onafhankelijk van de opkomst. Indien nodig, geldt deze uitnodiging ook als uitnodiging voor een eventuele tweede vergadering.

Het bestuur heeft met zorg een voorstel voor nieuwe statuten opgesteld dat rekening houdt met de meest recente wetgeving en met de doelstellingen van onze vzw. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

 • Opnemen van de plaats van de zetel in de statuten
 • Vereenvoudiging van de statuten door overbodige verwijzingen naar (gewijzigde) wetsartikels te verwijderen
 • Mogelijkheid voor de bestuursleden om bestuursvergaderingen op afstand bij te wonen (bijv. Zoom, Teams, conference call, …)
 • Maximumbedrag van het lidgeld te verhogen[2]
 • ...

Tijdens de buitengewone algemene vergadering zullen de nieuwe statuten voorgesteld en besproken worden.

Het bestuur zou uw aanwezigheid erg waarderen, want uw stem en inbreng zijn van groot belang bij het vormgeven van de toekomst van onze organisatie.

U kan uw aanwezigheid tot 4 juni bevestigen door het deelnameformulier in te vullen op de website  van de Vlaamse Club. Indien u verhinderd bent om de vergadering bij te wonen, maar wel uw stem wil laten tellen, kan u via het bijgevoegde machtigingsformulier een  gevolmachtigde aanstellen die namens u kan stemmen. Een lid kan maximum vijf volmachten krijgen.

Bijgevoegd vindt u verder nog de agenda van de vergadering, samen met de voorgestelde nieuwe statuten van de Vlaamse Club. Wij raden aan deze documenten op voorhand door te nemen zodat eventuele vragen of opmerkingen voorafgaand aan de vergadering aan ons doorgegeven kunnen worden.

Hopend op uw massale aanwezigheid, met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Vlaamse Club Luxemburg 

Documenten

 • Dit is het voorstel voor de nieuwe statuten: Statuten
 • Hier kun je de volmacht formulieren downloaden: Folder. De documenten zijn beschikbaar in DOCX en PDF. 
 • Inschrijvingsformulier: dit staat onderaan op deze pagina. Hier.

Agenda Buitengewone Algemene Ledevergadering

5 juni 2023 / 19 juni 2023

 1. Verwelkoming
 2. Bepalen aanwezigheden
 3. Bespreken nieuwe statuten
 4. Stemming

[1] NOOT: per ingeschreven gezin één stem!

[2] Dit is een theoretisch (wettelijk verplicht) maximumbedrag, dat we hoog genoeg hebben ingesteld om de tand des tijds te doorstaan. De Algemene vergadering legt jaarlijks het te betalen lidgeld vast. 

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Inschrijvingsformulier

De Vlaamse Club is een inclusieve club. Iedereen is welkom. Schrijf in en we verwelkomen je graag op onze activiteiten.

Selecteer Nieuwsbrief hieronder als je de elektronische nieuwsbrief wil ontvangen. Zo blijf je op de hoogte van activiteiten en acties. 

Welke informatie of suggesties omtrent je inschrijving wens je ons nog mee te delen?

 

Na het inschrijven krijg je een bevestiging van inschrijving te zien. Bovendien ontvang je een inschrijvingsnummer op het e-mail adres dat je hebt opgegeven. Neem contact met ons op of check je SPAM folder mocht dit niet het geval zijn. We willen u vriendelijk verzoeken om, nadat u zich heeft aangemeld, ook aanwezig te zijn. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig per e-mail te melden via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

                Bubbles PartnerMulti Media Partner 

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.