Woordje van de nieuwe voorzitter

Allereerst wil ik onze uittredende bestuursleden bedanken voor hun jarenlange inzet.

We duiken enkele jaren terug in de geschiedenis, zomer 2017, toen het bestuur uiteen dreigde te vallen, alsook het bestaan van onze club op losse schroeven kwam te staan. Dieter en Fred hebben toen samen met enkele oud-bestuursleden aan de alarmbel getrokken en een nieuwe bestuursploeg bij mekaar gekregen.

Het eerste jaar was een beetje schoorvoetend, we waren ook een vrij “nieuwe” ploeg.  De samenwerking verliep zeer goed zodat we nu toch wel fier mogen zijn en onze motor op volle toeren draait.  Zelfs het afgelopen jaar, in alle opzichten een speciaal jaar : 40 jaar Vlaamse club en dat enge beestje dat we maar niet klein lijken te krijgen. 

Niettegenstaande dat, zijn wij als Vlaamse club niet bij de pakken blijven zitten, en hebben onze leden niet in de kou laten staan.  Integendeel zelfs, we hebben een mooi aanbod alternatieve, coronaproof activiteiten georganiseerd, die zeer succesvol waren.  Dat kan je merken aan het aantal deelnemers en de feedback die we achteraf of ter plaatse mochten ontvangen.

Het is dan ook op dit elan dat we gaan verder breien.  We hebben onder andere enkele bedrijfsbezoeken die we niet konden doen omwille van de Corona en volgend jaar hopelijk wel kunnen verwezenlijken. 

Het doel van onze club blijft nog steeds om onze leden een mooi aanbod te bieden voor groot en klein, jong en oud, singles en families, werknemers, ondernemers en gepensioneerden, kortom iedereen zou zijn/haar gading moeten kunnen vinden bij ons in sportieve activiteiten, culturele activiteiten, leergangen en business events, familieactiviteiten en zeker niet te vergeten, het Bourgondische aspect.

Wij gaan alvast ons best doen, niet om onze leden niet teleur te stellen, maar hen te verrassen met een boeiend pakket activiteiten.

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

 Room Sponsor  Multi Media Sponsor