Word lid

Niets is eenvoudiger dan lid worden van de Vlaamse Club Luxemburg. Vervolledig het formulier met naam en adres en stort het lidgeld op bankrekening BIL LU28 0023 1888 7085 7800 (BIC : BILLLULL). Het lidgeld bedraagt 24 € voor gezinnen en 17 € voor individuele leden.

Vul het lidmaatschapsformulier in

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

 Room Sponsor  Multi Media Sponsor