De ontmoetingsplaats voor Vlamingen die in het Groothertogdom Luxemburg of nabije omgeving wonen of werken.


Lees meer over onze geschiedenis

De Vlaamse Club Luxemburg werd opgericht op 25 februari 1980.....

De Vlaamse Club Luxemburg werd gesticht op 25 februari 1980. Op dat moment zorgden de Europese instellingen in Luxemburg voor het merendeel van de leden. Geleidelijk - met de uitbouw van Luxemburg als financieel centrum - hebben vele Vlamingen de weg naar de banksector gevonden. Zowel Europese ambtenaren als werknemers uit de privé-sector komen dus aan bod. Momenteel telt de Vlaamse Club zowat 400 leden. Dit zijn zowel gezinnen als individuele personen. De Vlaamse Club bereikt zo ongeveer 1200 personen.

De Vlaamse Club Luxemburg (VCL) is een vzw naar Luxemburgs recht. Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene vergadering. Zij wordt jaarlijks bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand oktober. Alle leden die hun lidmaatschapsbijdrage betaald hebben, maken deel uit van deze vergadering. De algemene vergadering verkiest een raad van bestuur, die uit minstens zeven leden bestaat en jaarlijks herkozen wordt.

Al wie zijn bijdrage betaald heeft, kan zich kandidaat stellen om gekozen te worden als bestuurslid. De verkozen bestuursleden verdelen dan onder elkaar de functies van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, eerste secretaris en tweede secretaris. Tijdens de algemene jaarvergadering wordt een balans van het voorbije werkingsjaar en een jaarplanning voor het volgende werkingsjaar opgemaakt. Suggesties voor nieuwe activiteiten zijn dan ook steeds welkom.

De werking van de Vlaamse Club omvat vijf sectoren:

Cultuur

De Vlaamse Club wil zich opwerpen als promotor van de rijke Vlaamse cultuur. Die komt dan ook uitgebreid aan bod in de culturele activiteiten, zoals muziek, dans, toneel, kleinkunst, poëzie, film, tentoonstellingen, enzovoort.

Een greep uit de programmatie van de laatste jaren: het Koninklijk Ballet Van Vlaanderen, Toneelgezelschap Ivonne Lex, I Fiamminghi, Luuk Gruwez en Eddy Van Vliet, Sofie en het Jack van Poll Trio, het blokfluitenkwartet Vier op een Rij, het Freddy Sunder Quartet, solotoneel met Ann Petersen en Antje De Boeck, poppentheater Wannepoe en Van Campe, stemmenimitator Dirk Denoyelle, Peter Hens Kwatchtet, Geert Hoste, De Frivole Framboos, Willem Vermandere, de Nieuwe Snaar, het Mechels Miniatuurtheater, Johan Verminnen, Julien Schoenaerts, Luc Philips, Jan Decleir, de Zwarte Komedie, het Raamtheater, het Kliekske enzovoort.

De Vlaamse Club richt zich ook de andere cultuurgemeenschappen die in Luxemburg aanwezig zijn en draagt op die manier de Vlaamse cultuur uit in de multiculturele Luxemburgse maatschappij. Dit gebeurt via grootschalige evenementen. Zo was de Vlaamse Club prominent aanwezig in 1995 toen Luxemburg culturele hoofdstad van Europa; de VCL organiseerde toen in het kasteel van Vianden een tentoonstelling van eeuwenoude Vlaamse wandtapijten die zowat 25.000 bezoekers trok. En in september 1998 was het kasteel van Bourglinster het somptueuze kader voor een tentoonstelling met beeldhouwwerken en juwelen van de Brugse kunstenaar Hubert Minnebo.

Sport en ontspanning

Wandelingen

Een paar keer per jaar worden familiewandelingen georganiseerd.

Diverse sporten

Aangezien de Vlaamse Club een jonge, dynamische vereniging is, worden er ook geregeld sportactiviteiten georganiseerd, afhankelijk van de inspiratie van het moment en de interesse van de leden/deelnemers. Enkele initiatieven uit het recente verleden: golfinititiatie, tennistornooi, kegelavonden, enzovoort.

Dienstverlening

  • onthaal: een speciale inspanning wordt gedaan om nog meer Vlamingen te bereiken en beter te integreren voor zover nodig. Zo wordt er enkele malen per jaar voor de nieuwe leden een onthaaletentje georganiseerd. Ook deze onthaalbrochure kadert uiteraard in dit aspect van de VCL-werking;
  • babysitting: een lijst van Nederlandstalige babysitters verschijnt regelmatig in de Nieuwsbrief, staat op deze site en kun je ook opvragen bij het VCL-secretariaat.
  • Website en Nieuwsbrief: De communicatie naar de leden toe gebeurt op wekelijkse basis via de e-Nieuwsbrief, die gedetailleerde informatie over de activiteiten bevat. Sinds een aantal jaar zijn we ook aanwezig op het internet.

Indien je actief wilt meewerken aan deze activiteiten, aarzel dan niet ons een mailtje te sturen.

Vlaamse leergangen

Enkele malen per jaar wordt er een prominent gastspreker uitgenodigd voor een debat of een voordracht: in het verleden waren dat bijvoorbeeld Knack-directeur Frans Verleyen, archeoloog John De Meulemeester, homeopaat Dr. Jan De Wachter, prof. Walter Van Gerven, weerman Armand Pien, minister-president Luc Van den Brande, cultuurfilosoof Frans Boenders enzovoort. Soms wordt hieraan een etentje in het gezelschap van de gastspreker verbonden. Speciale aandacht gaat naar eigen leden, die met een causerie over hun specialisme het publiek kunnen boeien. Suggesties in dit verband zijn steeds welkom.

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.

   Multi Media Sponsor