De ontmoetingsplaats voor Vlamingen die in het Groothertogdom Luxemburg of nabije omgeving wonen of werken.

Belangrijke onderscheiding voor Marc Roels, voorzitter van de VCL

Op 1 mei ontving Marc Roels, voorzitter van de Vlaamse Club, uit de handen van De Heer Thomas Lambert, Belgisch Ambassadeur in Luxemburg, het ereteken van ridder in de Leopoldsorde. 

Dit is de mededeling van De Heer Thomas Lambert, Belgisch Ambassadeur in Luxemburg:

We zien al te vaak hoe het verenigingsleven onder druk staat. Dat heeft te maken met werkdruk, gezinslast, veranderingen in onze samenlevingen... De drempel om mensen samen te brengen, nieuwe mensen aan te trekken en ze blijvend te interesseren voor een sociale inzet is hoger geworden.

Toch zijn er verenigingen en mensen die tegen de stroom inroeien en erin slagen om structureel mensen bij elkaar te brengen, voor elk wat wils te bieden, over generaties en beroepsgroepen heen en met een gevarieerd programma.

De Vlaamse Club Luxemburg is zo een uitschieter. De dynamische leiding in de persoon van voorzitter Marc Roels verklaart veel. Daarom heeft het ZM de Koning, op voordracht van de minister van buitenlandse zaken, behaagd om dhr. Marc Roels het ereteken van ridder in de Leopoldsorde toe te kennen.

Eretekens worden enkel aan individuen toegekend. Maar ik durf gerust stellen dat deze decoratie op het hele bestuur afstraalt.

Een dikke en hartelijke proficiat!

                Bubbles PartnerMulti Media Partner 

We zijn trots op onze structurele partners en de steun die ze aan de Vlaamse Club Luxemburg geven.